Vorstandsmitglieder

2017 Vorstandsmitglieder

 DSC09637

Vorstandsvorsitzender                                              Chang Liu                 chang.liu@cksk-online.de

DSC09619

Stellvertretender Vorsitzender (Finanz)            Qingming Zhang              qingming.zhang@cksk-online.de

DSC09621

Stellvertretender Vorsitzender (Lehre)              Dr. Qingxi Fu          qingxi.fu@cksk-online.de

DSC09623

Stellvertretender Vorsitzender (Lehre)              Dr. Guangyuan Liu          guangyuan.liu@cksk-online.de

DSC09614

Stellvertretender Vorsitzender (Allgemein)              Jijing Yan                 jijing.yan@cksk-online.de

 DSC09599

 

2015 Vorstandsmitglieder
职务 姓名
校长 张庆明 Qingming Zhang
副校长 宁雄志 Xiongzhi Ning
财务理事 时云芬 Yunfen Shi
教务理事 付清溪 博士 Dr. Qingxi Fu
教务理事 刘畅 Chang Liu

2014Vorstandsmitglieder
职务 姓名
校长 张庆明 Qingming Zhang
副校长 宁雄志 Xiongzhi Ning
财务理事 贾程辉 Chenghui Jia
教务理事 陈琪 博士 Dr. Qi Chen
教务理事 马俊 Jun Ma

2013Vorstandsmitglieder
职务 姓名
校长 王石生 博士 Dr. Shisheng Wang
副校长 张庆明 Qingming Zhang
财务理事 贾程辉 Chenghui Jia
教务理事 陈琪 博士 Dr. Qi Chen
教务理事 马俊 Jun Ma

2012Vorstandsmitglieder
职务 姓名
校长 王石生 博士 Dr. Shisheng Wang
财务 姜芳 Fang Jiang
教务 张利华 Lihua Zhang